Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGD&ĐT về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Sở GD&ĐT Yên Bái. Ngày 27/1/2013 trường THPT Nguyễn Lương Bằng đã tổ chức thành công Lễ “Tri ân và Trưởng thành” cho học sinh lớp 12 năm học
Đọc tiếp…